Ipar 4.0, a negyedik ipari forradalom

Az Ipar 4.0 az informatika mélyebb alkalmazását jelenti a gyártás területén.

Az ipar 4.0-nak köszönhetően rövid távon költségeket tud megtakarítani (pl. bérköltségek),

 • hatékonyabbá válnak a folyamatok,
 • gyorsabban érkezik részletes információ a gyártásról,
 • az 'okos termékek' a beépített szenzorok segítségével képesek kommunikálni a gyártás folyamán, így többek között információt közölni önmagukról,
 • mindezt most pályázati finanszírozással is megvalósíthatja.

 

Regisztráció Ipar 4.0 felmérésre

Regisztráció Ipar 4.0 felmérésre

Regisztráljon felmérésünkre, ahol részletesen bemutatjuk Önnek, milyen lehetőségei vannak az Ön cégénél az Ipar 4.0 alkalmazásának, és milyen pályázati támogatások érhetők el erre a célra.

*
*
*
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.
*

Termelésirányítás az ipar 4.0 követelményeinek megfelelően (GINOP 1.2.1)

Több olyan pályázat jelent már meg, illetve van előkészületben, ahol a projekt befejezését követően a pályázati ellenőrzésnek igen fontos része lesz a vállalatirányítási-, termelésirányítási rendszer Ipar 4.0 irányelveknek való megfelelősége. A Dyntell Software az ipar 4.0 követelményrendszerének minden szempontból megfelelő, testreszabott megoldást szállít Önnek. Bármilyen modern vagy hagyományos termelő eszköz esetében megoldjuk, hogy a gépből származó adatok elektronikus úton, automatikusan kerüljenek be az informatikai rendszerbe.

Ha Ön már megnyerte például a termelési kapacitások bővítésére, gépbeszerzésre, eszközbeszerzésre kiírt GINOP 1.2.1-16-os pályázatot, hiánypótlási felszólítást kapott, vagy beadni készül más olyan pályázatot, ahol az ipar 4.0 követelményrendszerének való megfelelőség plusz pontjai számítanak Önnek, a Dyntell Software áll az Ön rendelkezésére akár a megvalósításban, akár új ajánlattal, akár szakmai tanácsadással.

A GINOP 1.2.1 pályázat ide vonatkozó része: "A vállalkozás rendelkezik termelésből objektív módon gyűjtött adatok elemzésén és feldolgozásán alapuló, fejlett automatizáltságú intelligens termelésirányítási és döntéstámogató rendszerrel (szenzoros, vagy berendezések vezérlésből közvetlenül szerzett adatokon alapuló), vagy jelen projekt keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre." (Részletek: www.palyazat.gov.hu)

 

Regisztráció Ipar 4.0 felmérésre

BI-box és az Ipar 4.0 - Automatizálás elavult gépparkon

Az Ipar 4.0 nem azt jelenti, hogy ki kell dobnod minden gyártó gépedet, ami 5 évnél régebbi. Létezik egy technológia, amivel az analóg masinák is ráköthetők a negyedik ipari forradalom áramlatára – ez a BI-box.

A BI-box egy gép-független interfész, mely képes a heterogén gépparktól érkező jeleket (mennyiség, hőmérséklet, nyomás… ) illeszteni (fizikai I/O-n vagy kommunikáción) egy felsőbb szintű rendszerhez (BI, ERP, MES). Segítségével akár egy műszerezetlen egyetemes eszterga különböző paraméterei is illeszthetőek egy felsőbb szintű rendszer felé, de egy fejlettebb kommunikációval rendelkező gép becsatolása is lehetséges szabványos ipari protokollon keresztül. A felsőbb szintű rendszer felé a BI-box szabványos adatbázis felülettel rendelkezik, melyen keresztül egyszerű lekérdezések segítségével elérhetővé teszi az általa gyűjtött adatokat.

A BI-box lehetőséget biztosít a gépre történő visszahatásra, mellyel pl. feltételhez kötötten engedélyezni/tiltani lehet azt (pl. bejelentkezés nélkül nem lehet indítani a gépet). Lehetőség van továbbá státusz torony elhelyezésére is a gépeken, melyen keresztül információhoz juthat a gép kezelője/műszakvezetője a gép, vagy az éppen azon futó folyamat pillanatnyi státuszáról.

A BI-box teljes egészében nagy rendelkezésre állású ipari eszközökből épül fel, ezáltal megbízhatóan működik az ipari környezetben. Modulárisan bővíthető, ez biztosítja a jó skálázhatóságát és illeszthetőségét az összetettebb gépekhez is. Egy BI-box több gép illesztésére is képes.

A BI-Box megoldás segítségével a Dyntell képes a régi, elavult gépek automatizálására is, azaz „okossá” lehet tenni azokat a gyártó eszközöket is, amelyek még nem Ipar 3.0 kompatibilisek.

Ipar 4.0 (industry 4.0)BI-BOX rendszertechnikai ábra

Ipar 4.0 (industry 4.0) BI-BOX főbb paraméterek

 

Regisztráció Ipar 4.0 felmérésre

1. Ipar 4.0 magyar példa - Autóipar

Hidraulikus autóipari alkatrészek gyártásellenőrzésének automatizálása.

A rendszer elsődleges feladata az alkatrészek gyártás közbeni nyomon követése, valamint a csomagolás megfelelő azonosíthatósága vonalkódos logisztikai azonosító rendszer segítségével. A gyártástámogatás megvalósításához és az alkatrészek nyomkövethetősége érdekében szükséges volt egy speciális rendszer megtervezése és installálása. A rendszer bevezetésével kiküszöbölhetővé vált az emberi mulasztás okozta hibalehetőség. Emellett a korábban tapasztalt téves kiszállítás okozta reklamációk megszűnésével jelentősen nőtt a vevői megelégedettség szintje is.

2007-ben a gyártósorról kikerült termékek téves csomagolása és szállítása miatt 3 vevői reklamáció érkezett, amely összesen 12 darab terméket érintett. A rendszer 2008 évben történt bevezetését követően nem történt téves csomagolás és a reklamációk száma nullára csökkent.

 

Regisztráció Ipar 4.0 felmérésre

2. Ipar 4.0 magyar példa - Fémöntöde

Áramfogyasztás monitorozása egy fémöntödében

Az áramszolgáltatókkal kötött szerződés egy bizonyos fogyasztási sávra vonatkozik, és ha a fogyasztó akár rövid ideig is többet fogyaszt a sáv felső határánál, akkor jelentősen többért kaphatja a túlfogyasztott áramot.

A gyártástervek és a múltbeli adatok figyelembe vételével azonban egy nagyobb cég áramfogyasztása is 90% feletti pontossággal előre jelezhető, illetve az aktuális fogyasztás monitorozásával a figyelmeztető rendszer üzenetet tud küldeni az energetikusnak, ha az előre tervezett értéken felüli fogyasztás prediktálható. 

A rendszer segítségével az áramköltség 2-3%-a takarítható meg.

 

Regisztráció Ipar 4.0 felmérésre

3. Ipar 4.0 magyar példa - Üzemi kijelzők

Üzemi kijelzők telepítése.

A hatékonyságnövelés elérésének talán legegyszerűbb módja a kijelzők telepítése a gyártóüzemben. A kijelzőkön a vállalatirányítási rendszerben gyűlő információk megjelenítése történik (pl. mennyi van még hátra az adott rendelés teljesítéséből), de pszichológiailag nagy hatású a normaidőre vonatkozó információk megjelenítése.

A dolgozók a kijelzőkön figyelemmel kísérhetik, hogy a saját teljesítményük hogyan viszonyul a normához és tudatában vannak annak, hogy ezeket az információkat a főnökük is látja az irodában.

Általános tapasztalat, hogy pusztán a teljesítmények vizualizálásával 10-30%-os teljesítménynövekedés elérhető.

 

Regisztráció Ipar 4.0 felmérésre

4. Ipar 4.0 magyar példa - Göngyöleg feldolgozó cég

Üvegválogató gépsor kihasználtságának a monitorozása.

Egy göngyöleg feldolgozó cég üvegválogató gépei, a gyári teljesítmények (10 palack/másodperc) alatt üzemeltek ~45%-al, melynek okát nem találták.

A részegységek érzékelőinek a jeleinek regisztrálása, és  kiértékelése után, az eredmény az operátorok szakszerűtlen nem megfelelő kezelését hozta ki eredménynek (nem töltötték az üres rekesz tárolót, és a válogató asztalt, valamint nem vették el a homogén rekeszeket, ezért torlódás miatt leállt a gép). Az adatgyűjtő rendszer eredménye alapján tett beavatkozások után a gépek produktivitása megközelítette, esetenként el is érte a gyári értéket. Ezzel a cég napi teljesítménye ~40%-al nőtt, ami ~5 000 EUR/gép többlet bevételt jelent.

 

Regisztráció Ipar 4.0 felmérésre

5. Ipar 4.0 magyar példa - Bioetanol üzem

Bioetanol technológia, desztilláció résztechnológia fűtés optimalizálása.

A bioetanol üzemben, a leállások alkalmával minden esetben teljesen kikapcsolták a desztilláló tornyok fűtését, melyeket a visszahűlt állapotból 10-12 óráig tartott visszafűteni, melyhez nagy mennyiségű gőztömeg volt szükséges.

Desztilláló torony hőmérsékletek, hőmennyiségek mérése-regisztrálása, és azok kiértékelése után egyértelműen látszott, hogy az üzem által feltételezett megtakarítás, az valójában többlet fogyasztást jelentett, mert a hőn tartás kevesebb energiát jelentett, mint teljes felfűtés. Ezen kívül, mivel a technológia, hőn tartott állapotból 1 óra alatt képes a termelni így a termelés kiesés is redukálva lett. Ezzel a beavatkozással leállásonként ~1,5-2mFt-ot takarít meg a felhasználó, mely többlet energia és a termeléskiesés összegéből adódik.

 

Regisztráció Ipar 4.0 felmérésre

Ingyenes eBook - 4 tévhit az Ipar 4.0-val kapcsolatban

Ajándék ingyenes eBook azoknak, akiket foglalkoztat az Ipar 4.0, sőt saját vállalatukkal is szeretnének részt venni a 4. ipari forradalomban.
Az eBook 4 tévhitet mutat be a témával kapcsolatban, ráébresztve az olvasót arra, hogy mit is jelent az Ipar 4.0, milyen veresenyelőnyt jelent ez a vállalatok számára.

Kérjük, adja meg adatait, és elküldjük Önnek az ingyenes eBook-ot.

Az Ipar 4.0-ról bővebben

Az Ipar 4.0 (Industry 4.0) a negyedik ipari forradalomra utal, az információs technológia és az automatizálás egyre szorosabb összefonódását, illetve ezen keresztül a gyártási módszerek alapvető megváltozását jelenti, és az alábbi 4 kritérium teljesülését tűzi ki céljául:

 1. Horizontális integráció: Az okos gyár folyamatosan alkalmazkodik környezetének új körülményeihez, és önmaga optimalizálja a termelési folyamatait. Ez az értékláncban a beszállítókkal és az ügyfelekkel történő integráción keresztül valósul meg.
 2. Vertikális integráció: Az okos gyárban az emberek, gépek és egyéb erőforrások egy digitális modellben képződnek le, egymással a kiber-fizikai rendszereken (CPS) keresztül kommunikálnak.
 3. Az okos termékek: információkkal rendelkeznek a saját gyártási folyamatukról, és megvan az a képességük, hogy adatokat gyűjtsenek és továbbítsanak a gyártási és a használati fázisokról.
 4. Az ember maga az értékteremtés vezérlője, ő áll a középpontban.

 

Regisztráció Ipar 4.0 felmérésre

Az Ipar 4.0 (smart automation) technológiai háttere

Az Ipar 4.0-hoz tartozó technológiák három nagyobb területre oszthatók fel, melyekre néhány jellemző megoldást is tartalmaz az alábbi felsorolás:

Felhő alapú rendszerek (Cloud Computing)

 • Okos alkalmazások
 • Nagy tömegű adatok (Big Data)
 • Valós idejű adatok

Kiber-fizikai rendszerek (CPS)

 • Szenzorok és jeladók: az okos termékek a beépített szenzorok segítségével képesek kommunikálni a gyártás folyamán, így többek között információt közölni önmagukról
 • Automatikus információcsere a gépek között

Intelligens gyár (Smart Factory)

 • Intelligens hálózatba kapcsolódás gép és ember között
 • Valós idejű adatok
 • Alacsony költségű automatizálás
 • Termelés vizualizálása
 • Ember-gép interfészek

 

Regisztráció Ipar 4.0 felmérésre

MES (Manufacturing Execution System) - Termelésirányító és végrehajtó rendszer

Az Ipar 4.0 technológiai alapjának az eszközök egy horizontális hálózatba kapcsolását tekintik, míg a MES a gyártás, a folyamatok információinak vertikális összekapcsolását és láthatóságát jelenti.

A MES alapvetően abban különbözik egy hagyományos ERP rendszertől, hogy folyamatközeli rendszer: közvetlenül kapcsolódik a folyamat-automatizálás rendszeréhez, ilyen módon valós időben teszi lehetővé a gyártási folyamat irányítását, vezérlését és ellenőrzését. Közvetlenül az ERP alatt áll, amelyet többek között üzemi információkkal lát el.

 

Regisztráció Ipar 4.0 felmérésre

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) - Felügyeleti irányítás és adatgyűjtés

A SCADA egy olyan vezérlőrendszer-architektúra, amely számítógépeket, hálózati adatkommunikációt és grafikus felhasználói felületeket használ a magas szintű folyamat-felügyelethez, de a felsoroltakon túl egyéb perifériás eszközöket, például programozható logikai vezérlőket is használ, hogy a működő üzemhez vagy gépekhez kapcsolódjon.

 

Regisztráció Ipar 4.0 felmérésre

A Dyntell.com süti (cookie) kezelési szabályzatát frissítettük. Sütiket a nagyobb felhasználói élmény érdekében, személyre szabott reklámok megjelenítéséhez és statisztikai adatok gyűjtése céljából használunk. Az elfogadom gombra kattintva engedélyezi a Dyntell.com-on és a hozzá tartozó aldomaineken a sütik használatát. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a sütiket, itt talál segítséget a beállításokhoz.