A Dyntell Factory Track rendszer alkalmazása félkész termékek nyomonkövetésére egy lemezmegmunkáló cégnél

A Probléma

A gyártási időt gyakorta lassítja, hogy megannyi termék előállítása párhuzamosan történik, így a RAPID termékek sokszor leakadnak ebben a folyamatban. Nem egyszerű, de nem is minden esetben tudják megfelelően menedzselni, priorizálni ezeknek a termékeknek a gyártását.

Vizsgáljuk meg mindezt egy egyszerű példán keresztül:

Vegyünk egy RAPID készterméket, ami négy félkész termékből tevődik össze, melyeket az utolsó állomáson szerelnek össze. Három félkész termék a tervezett időben a végszerelő állomásra ér 22-én 12 órára, egy termék azonban még hiányzik, így a három befejezett félkész várakozik a negyedik termékre. 23-án délben – tehát egy nappal később – felfigyel erre egy műszakvezető, és elkezdi keresni a negyedik elemet. Mialatt keresi, belebotlik egy másik termékbe, amit már régen keresett, és meglehet újabb 3-4 óra telik el addig, mire vissza tud térni a gyors átfutású termék negyedik alkotójának kereséséhez. 24-én reggel 8 órára megtalálja a terméket.

Látja, hogy a termék majdnem kész, már csak egy utolsó sorjázási művelet van hátra, így kiadja az anyagmozgatónak, hogy vigye át a terméket a sorjázókhoz. Az anyagmozgatónak ezelőtt be kell fejeznie az alapanyag kiszolgálását az egyik lézer gépnek, de mire azt elvégzi, elsiklik a fontos utasítás felett, és csak 4 órával később jut eszébe, hogy milyen halaszthatatlan feladatra kérték meg. Sajnos épp ebédidő következik, szóval feladatát már ebéd utánra hagyja.

A szóban forgó terméknek szerencséje van, mert ebéd után anyagmozgatónk még emlékszik, mivel szerette volna folytatni a munkáját, így 24-én 13 órakor elindul az anyagmozgatás. Az anyagmozgató átviszi a 2 napja várakozó terméket a 20 méterrel arrébb lévő sorjázó munkaállomásra. Annak ellenére, hogy a terméken hatalmas piros jelölő mutatja, hogy ez egy gyors átfutású, RAPID termék, a munkafolyamat végzetesen elhúzódhat.

A késztermék kiszállítását 25-én délre ütemezték, így a művezető utána jár, elkészült-e már az összeszerelés. Sajnálatos mód az anyagok még a sorjázó alapanyag rakhelyén pihennek. A művezető szól a sorjázóknak, akik elkezdik azonnal a munkát, de ez már mind késő, mert az összes sorjázáshoz egy napra van szükség. Tehát, ha innentől minden ideálisan zajlana, akkor termékünk körülbelül csak egy napot késne. A helyzet viszont korántsem ilyen szerencsés azokban az üzemekben, ahol több munka folyik párhuzamosan, ráadásul a munkafolyamat sem megfelelően menedzselt.

A Megoldás

A rendszer egy helymeghatározó-nyomonkövető rendszerből (Factory Track) és különböző termelő gépek Ipar 4.0-ás bekötéséből áll, mely egyúttal csatlakozik a vállalatirányítási rendszer adatbázisához is, különböző termelési információkat felhasználva abból.

Dyntell Factory Track, termelés menedzsment rendszer

Rendszerünk átláthatóságra és azonnaliságra törekszik. A munkafolyamatok menedzseléséhez több fali kivetítő is biztosított, melyek jól követhetően jelölik az egyes RAPID termékeknél fennálló elakadásokat, lassulásokat. Probléma esetén a rendszer értesítést küld (e-mail, sms) az érintetteknek, illetve külön hangjelzésekkel is figyelmet és beavatkozást kér.

Az alábbiakban látható a rendszer struktúrája. Jelenleg a legfelső szinten BI rendszerünk látszik, itt fog a későbbiekben szerepelni egy testreszabott vizualizációs felület, mely a gyár különböző pontjaira helyezett fali képernyőkön lesz látható. 

A Dyntell Factory Track rendszerhez pontos nyomonkövetés szükséges, ismernünk kell a termék státuszát a folyamatban, így tudjuk összevetni azzal, hol is kellene tartania. Ezt követően tud dönteni a rendszer, hogy szükséges-e riasztania a kijelölt embereket, akik A-ból B-be gördítik a terméket a termelési folyamatban.

A nyomonkövetést nem lehet pusztán a vállalatirányítási rendszer konzoljaival, mobil eszközeivel végezni, hiszen számolnunk kell azzal, hogy a dolgozók adminisztratív munkájában elkerülhetetlenül jelen van a hibafaktor, mely utóbbi tetten is érhető a kiszállítások késésében.

Mindezen szempontokat beépítve a Dyntell Factory Track alapja két, fizikai nyomkövető rendszer, egy helymeghatározó egység (Factory Track), illetve maguk a gyártó gépek, melyek megmunkálják a termékeket.

Factory Track - helymeghatározó rendszer

A Dyntell Factory Track (valós idejű beltéri helymeghatározás) révén pontosan követhető az alapanyagok, paletták, gyártóládák, illetve a termékek pontos helyzete. Adott egy jeladó (tag) mely sugarakkal működik, kibocsátva velük időközönként egyedi azonosítóját, melyet az egymástól 20-30 méterre rögzített vevők (Anchor) érzékelnek. Az érzékelőkbe érkező jelek időeltérése és információtartalma a Factory Track szerverbe jut, ahol azok tárolásra kerülnek. A Factory Track szerver adatbázisa alapján, az adatok a Dyntell Factory Track szerverben kerülnek kiértékelésre. Ennek eredményeként tudjuk megadni az adott jeladó pontos koordinátáit 2 dimenzióban (opcionálisan 3 dimenzióban).

A helymeghatározó rendszer segítségével nagy pontossággal ~0,5m belül meghatározható a termék pozíciója. A rendszernek le kell fednie a gyártócsarnok lézer, stancoló, valamint raktárt tartalmazó részét (~20m x 40m). A rendszer felbontása termékpaletták esetében 1 perc, targoncák és dolgozók esetében 5-10mp.   

A helymeghatározó rendszer speciális egységekből áll, melyek „belátják” az egész csarnokot. A rendszer a csarnokon belül a saját jeladó egységeit látja. Ezek a jeladó egységek felkerülnek a nyomon követett alapanyagokra, alapanyag egységekre és mint egy munkalap, végigkövetik a terméket az egész gyártási folyamaton. Ha több paletta anyag van és palettánként külön válik a termék, akkor lehet majd „másolni” ezeket a jeladó egységeket.

A jeladók által mindig tudni fogjuk, hogy melyik termékünk hol van. Például látjuk, hogy az 1-es lézer zónájában van a termék, így tudjuk vagy épp a lézerre vár, vagy pont már végzett a lézer. A következő pontban a gyártó gépek oldalát vizsgáljuk, hiszen ahhoz, hogy pontosan ismerjük melyik fázisban van a termék, illetve szükséges-e beavatkoznunk a folyamatba, be kell vonnunk magát a lézert is.

Gyártó gépek 4.0-ás bekötése

A folyamat fix pontjai minden olyan eszköz, melynél kizárható a hibázási lehetőség, és ami pontos időpontot tudnak mondani a nyomon követett termékek státuszáról. A TRACK rendszerben fix pontok a gyártó gépek is, ilyen példa mikor a lézer végez a kivágással, hisz ekkor egy fix pont képződik.

Minden egyes gépi megmunkálás egy-egy fix időpontot ad a menedzsment rendszernek, ami megkerülve az operatív munkaerő hibafaktorait, pontos információt ad a termék haladásáról, és az egyes fix pontok között eltelt időről.

Az egyes műveleteket stancolók, lézerek, élhajlítók, hegesztő gépek végzik, miközben fontos lenne tudnunk, hogy egy-egy gépen épp milyen termék van fent, tehát melyik vevő melyik gyártása van folyamatban.

Első körben illeszkednünk kell a gyártó gépekhez egy BI-BOX-szal, ami egy munkacikluson át követi a termék jelenlétét. Ez a munkaciklus a következőképpen néz ki:

  • Felhelyezzük a lézerre a szükséges lemez alapanyagot
  • Betöltjük a vágási utasítást a lézernek, majd elindítjuk.
  • A lézer elindul, de a BI-BOX megvár még egy beolvasást a mellette lévő vonalkód olvasótól: a gyártáskísérőn lévő lézervágás művelet vonalkód beolvasását.
  • Amíg a vágandó termék munkalapjáról magának a lézervágásnak a munkaszámát be nem olvassa a kezelő, addig egy külön signál tornyon jelez ki a rendszer, hogy várja a beolvasást.
  • Miután beolvasta a kezelő a vonalkódot, a rendszer egy másodperc alatt megnézi a vállalatirányítási rendszerben, hogy tényleg létezik-e ilyen művelet azonosító, illetve hogy a gyártás megfelelő státuszban van-e, tehát nincs lezárva stb. Többek közt azt is meg tudja vizsgálni, hogy hány darab kivágásáról van szó az ERP-ben és hány darab kivágásáról szól a lézer utasítása.
  • Ha a számok nem egyeznek, akkor szintén opcionálisan jelez tovább a rendszer. Ha épp egy lézerre felhelyezett táblából több gyártáshoz tartozó különböző félkészeket szeretnénk kivágni, akkor erre is tud figyelni a rendszer. Ebben az esetben nem egy, hanem több gyártáskísérőről kell a megfelelő művelet azonosítókat beolvasni vonalkódolvasóval.

A fenti művelettel gyakorlatilag bármely indítási feltétel ellenőrizhető, így ha egyik nem teljesül, akkor blokkolható a gyártás indítása, ezzel sarkallva például adminisztrációra, vagy pontos munkára a kezelőket. Ezáltál mindig pontosan tudni fogjuk, mi van épp a lézeren, ahogyan azt is, hogy a lézer mely folyamattal és mikor végzett.

  • A Track mindezekből már tudja, hogy RAPID termékről van szó, hiszen a leolvasott műveleti kód ezt tartalmazta, mely információt az ERP-ből automatikusan beolvassa a rendszer.
  • Amint végzett a lézer a vágással, elkezd várni a rendszer, majd a szükséges várakozási időt követően (például 20 perc), amíg nem jön senki a termékért, a Signal tornya elkezd villogni, illetve hangjelzéssel is informálni a kezelőt, mialatt a fali képernyőn is megjeleníti, hogy épp RAPID termék van rajta és végzett, SOS jöjjön valaki és léptesse tovább a terméket.

Ez a ciklus folyik le tehát minden egyes gépnél, így kizárható, hogy a termék valahol sokat álljon.

Termék nyomonkövetés

A teljes termelésmenedzsmentet a Dyntell Factory Track rendszer fogja össze, elvégezve azt az előre beprogramozott feltételek alapján. Ide fut be minden információ a gépektől, és nyomkövető egységektől, melyek a termék státuszát és helyzetét illetik.

A TRACK ugyanúgy tudja, hogy minden terméknek van egy normaideje, így amint elkezdődik a termék gyártása, a rendszer ki tudja számolni, hogy a gyártás kezdése időben van-e még a szállítási határidőhöz képest. Amennyiben már ennél a pontnál eltérés merül fel, jelzi ezt a megfelelő vezetőknek.

Abban az esetben, ha a gyártás kezdés időpontja megfelel, akkor a rendszer azt figyeli, hogy a különböző fix pontokra a megfelelő időben jut-e a termék. Ezt a normaidőkből, műveletekből és a szállítási határidőből ki tudja számolja ki. Amennyiben lassulást érez, illetve egy-egy fix pontnál vagy fix pontok között túl sok idő telik el, úgy a rendszer jelzi ezt a megfelelő embereknek.

A fenti példánál maradva, ha a lézer lejelentette, hogy végzett a kivágással és adott időn belül nem szedik le a lézerről ezt a kritikus terméket, akkor a rendszer akár a lézervágó Signal tornyán keresztül is riaszt hang és fényjelzéssel. Ha leszedték az előgyártmányt a kocsira, hogy onnan vigyék például a sorjázóhoz, de az éppen a lézer mellett áll, és nem történik a termékkel 20 percen belül semmi, abban az esetben is riaszt. Minden hasonló jellegű elakadást ugyanúgy jeleznek a fali TV képernyők.

A riasztási rendszer több szintű, és egészen a legfelső vezetőig ér, fokozatosan dedikálva egy adott problémát operátorok, középvezetők, majd felsővezetők felé, míg meg nem oldódik.

Ha felkeltette érdeklődését és szeretné élőben is megnézni a Dyntell Factroy Track működését, akkor regisztráljon referencialátogatásra, vagy érdeklődjön szakértőnknél.

FELIRATKOZÁS REFERENCIA LÁTOGATÁSRA    Tóth Attila - attila.toth@dyntell.com

A Dyntell.com süti (cookie) kezelési szabályzatát frissítettük. Sütiket a nagyobb felhasználói élmény érdekében, személyre szabott reklámok megjelenítéséhez és statisztikai adatok gyűjtése céljából használunk. Az elfogadom gombra kattintva engedélyezi a Dyntell.com-on és a hozzá tartozó aldomaineken a sütik használatát. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a sütiket, itt talál segítséget a beállításokhoz.